Valstyret i Kinn kommune har i møte 04.09.2019, sak 017/19 gjort følgjande vedtak om teljing ved kommunestyrevalet:

"Ved kommunestyre-og fylkestingsvalet 09.09.2019 for Kinn kommune, skal ein ved teljing nytte følgjande teljemåte:

Sentralt – fordelt på krets: Foreløpig teljing vert gjort hos valstyret sentralt i kommuna, men kvar einskild krets vert teld separat."