Innsending av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag var i 2019 sett til måndag 01. april, kl. 12.00. Listeforslaget var å rekne som innlevert når det var kome inn til kommunen seinast kl. 12.00.
 
Listeforslaga skulle leverast til Nye Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy, eller per e-post til post@vagsoy.kommune.no
 
Fylkestingsval
Den same fristen gjeld også for fylkestingsval. Listeforslag skal då sendast til fylkeskommunen.
 
Krav til listeforslaget
Listeforslaget skal oppfylle visse vilkår. Meir om dette kan du lese i valglova § 6-1 på lovdata.no.

Innkomne listeforslag finn du her.