Vi har motteke 9 søkarar til stillinga som teknisk sjef i Kinn kommune, tre av desse er unnateke offentlegheita. Søkarlista finn du nedanfor.