Endeleg telling av stemmesedlane for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019 er no ferdig. Nedanfor kan du laste ned fullstendig oversikt for valgstyret sin møtebok, som syner mandatfordeling til Kinn kommune sitt bystyre.