Flora kemnerkontor og skatteoppkrevjarkontoret i Vågsøy vert frå måndag 30. september samordna.  

Flora vil vere primær kommune. Skattedirektoratet oppdaterer fagsystema med nye brevmalar, men fram til 01.01.2020 vil Flora kommune sin logo vere den som kjem fram på brevarka.