Her finn du rapportar som vedkjem kommunereforma og arbeidet med alternativet for ein kystkommune.

Rapportar, kystalternativ

Utgreiing om kystalternativet (Flora, Vågsøy og Bremanger kommunar), utført av PwC og Telemarksforsking

Telemarksforsking: Rapport om utgreiing av kystkommune 25.08.2017

Fredag 25. august 2017 publiserte Fylkesmannen i Sogn og Fjordane rapport om utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger og Vågsøy.