Rådmannen har i dag overlevert sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2020-2023 til Kinn kommunestyre. Det er politikarane som no vil jobbe vidare med Kinn kommune sitt budsjett. 

Den 21. november skal Kinn formannskap kome med sitt framlegg som skal ut på offentleg høyring i minimum 14 dagar. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i årets siste kommunestyre den 11. desember.