Nedanfor finn du hovudsakleg presentasjonar som prosjektrådmannen har gitt overfor tilsette på ulike samlingar.