Sjå presentasjon av rådmannen sitt utkast til økonomiplan og handlingsprogram 2020-2023 på KommuneTV.