Det er tre politiske arbeidsgrupper som skal jobbe med følgjande tema:

  • Politisk organisering og val 2019
  • Næringsutvikling, næringsselskap, hamn, kommunale foretak og eigarskap
  • Felles identitet, kultur og symbol

Det er også tre arbeidsgrupper for samhandslingsprosjekt mellom politikk og administrasjon:

  • Interkommunale samarbeid
  • Arbeidsgjevarpolitikk
  • Kommuneplanen sin samfunnsdel/planstrategi

Meir om desse arbeidsgruppene finn du i venstre marg.