Intensjonsavtala seier at det nye kommunestyret/bystyret skal ha 39 medlemar.