Partsamansett utval (PSU) består av fem medlem frå Fellesnemnda, og to observatørar frå arbeidstakarorganisasjonane. Utvalet skal handsame saker som angår dei tilsette i Kinn kommune.