Fellesnemnda vedtok prosjektplan i møte 21. november 2017. Prosjektplanen er det styrande dokumentet som seier korleis arbeidet med etablering av Kinn kommune skal gjennomførast.

Prosjektplanen kan du lese i sin heilskap i menyen til venstre.