I medhald av valglova § 6-6 skal listeforslag til kommune- og fylkestingsvalet leggast ut til offentleg ettersyn etter kvart som dei er kommunen i hende. Nedanfor kan du sjå listeforslag som vi har motteke. 

Listeforslag

Merknader

Har du merknad til listeforslaga kan du sende det til Kinn kommune v/ Vågsøy kommune, Gate 1 120 - Postboks 294 - 6701 Måløy, eller per e-post til post@vagsoy.kommune.no

Meir informasjon om listeforslag finn du her.