Møtekalender for fellesnemnda finn du i lenka under. Der får du oversikt på all møteverksemd for fellesnemnda, samt alle politiske vedtak som vedkjem Kinn kommune inntil 01.01.2020.