Møtedato: 09. oktober 2019.
Møtestad: Kinn kommune, Økland-bygget.
Møtetid: 12.30 - 15.30.

Om strømming av møtet

I samband med handsaming av sak 016/19 Møtereglement for Kinn kommune blei innspel om streaming av formannskapsmøte ikkje handsama. Det innspelet og andre innspel i konstitueringsmøte til denne saka, kjem til handsaming i kommunestyremøte no i haust. 

Vi beklagar at det har vore publisert at dette møtet vart strømma.