Vågsøy kommune søker 100 % stilling VA-ingeniør innenfor virksomheten «Drift og anlegg». Dette er en spennende stilling med stor variasjon i arbeidsoppgaver. Vi søker deg som har erfaring innen vann, avløp og miljø. Avdelingen for Drift og anlegg har i dag 16 ansatte, og har ansvar for vei, vann og avløp, samt drift av park og anlegg. Avdelingen er lokalisert med administrasjon på rådhuset, driftsavdeling for vann, avløp, vei og grønt på Ivahavet. Framover har avdelingen stor fokus på avløpshåndtering, i årene som kommer blir det mange store prosjekter innen rensing av avløpsvann med fokus på vannmiljø. Dette er i sammenheng med ny kommunedelplan for avløp og vannmiljø som snart vedtas.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging / Ivareta VA-prosjekter (fremtidig avløpsanlegg)
 • Støtte til fagledere for investeringsprosjekter
 • Utvikling av interne planer og rutiner
 • Kommunal saksbehandling/oppfølging mot abonnenter
 • Tilsyn av private VA-anlegg og forurensning/forsøpling etter gjeldende lovverk
 • Arbeidsoppgavene kan tilpasses noe etter behov

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen vann og avløp (vannkjemi)
 • Erfaring med prosjektering VA-infrastruktur 
 • Erfaring fra GPS innmåling VA-infrastruktur og VA-kart programvare
 • Erfaring innen offentlig forvaltning og/eller prosjektledelse
 • Generelt gode datakunnskaper
 • Kjennskap til lover, forskrifter og regelverk knyttet til fagområdet
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Utdanning

 • Høyskolenivå, fortrinnsvis bachelorgrad med fordyping innenfor vann og avløp

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på at du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, strukturert og har gode samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr deg

 • Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Relevante kurs
 • Godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger

Vi gjør oppmerksom på at etter offentleglova § 25 kan opplysninger om søkeren bli offentlige selv om søker har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkere som ønsker unntak fra offentlig søkerliste må begrunne dette særskilt i søknadsteksten i søknaden.

For nærmere opplysninger kan du kontakte Teknisk Sjef v/ Odd-Robert Solvåg tlf. 57 84 50 84 eller mobil 930 57 841.

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju. Alle søkere til ledig stilling i Vågsøy kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.

Søknadsfrist: 31.03.2019. Elektronisk søknadsskjema finner du her.