Kommunalsjef for økonomi, Linda Nipen, har i dag lagt fram ein presentasjon for Kinn formannskap om statsbudsjettet for 2020. Presentasjonen finn du nedanfor.