Har du spørsmål eller innspel til prosessen? Ta gjerne kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg!

Sjå våre svar til dine spørsmål her.

Tilsette
Stilling Namn Telefon E-post
Prosjektrådmann Terje Heggheim 91101266 terje.heggheim@flora.kommune.no
Prosjektkoordinator Rolf Bjarne Sund 91710500 rolf.bjarne.sund@flora.kommune.no
Prosjektmedarbeidar Linda Myhre Larsen 90030409 linda.larsen@vagsoy.kommune.no
Prosjektmedarbeidar Jon Even Kvalheim Myre 57845146 jon.even.kvalheim.myre@vagsoy.kommune.no
Prosjektleiar - digitale Kinn Kari Støfringsdal 41534930 kari.stoefringsdal@flora.kommune.no
Informasjonsansvarleg Henrik Ulriksen 47603545 henrik.ulriksen@kinn.kommune.no