Etter ein anbodsprosess med tilbod frå fire ulike tilbydarar vann Frequency AS konkurransen om å utarbeide ein informasjonsstrategi for etableringa av Kinn kommune. Planen Frequency har utarbeidd i lag med fellesnemnda og prosjektorganisasjonen gir gode føringar for prinsipp, målgrupper og overordna retning på informasjonsarbeidet. 

Kommunikasjonsstrategien for Kinn kommune kan du lese nedanfor.