Måløy Vekst og Kinn kommune inviterer til ope forum for plan- og byggesaker 05. desember i Måløy.

  • Tidspunkt: Torsdag 5. desember kl. 13.00 – 15.30
  • Stad: Kantine, Fjord Shipping i Måløy

Vi ønskjer å involvere og engasjere byggherrer, entreprenørar, konsulentar og andre som jobbar med plan- og byggesaker. Vi fokuserer på forventningsavklaringar mellom kommune og næringsliv i dei ulike prosessane. Det vil ikkje bli diskutert konkrete saker på dette møtet.

Påmeldingsfrist innan 03. desember - meld deg på via denne lenka!