Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 9. september, kan du førehandsrøyste frå måndag 12. august, til og med fredag 6. september.

Hugs legitimasjon når du skal røyste!

Røystestad: Servicetorget på Rådhuset, Gate 1 nr. 120 kl. 08.00 – 15.00.

Utvida opningstid for førehandsrøysting på Servicetorget:

  • Torsdagane 29. august og 5. september til kl. 18.00
  • Laurdagane 24. august og 31. august kl. 11.00 – 14.00

På institusjonane:

  • Kulatoppen omsorgssenter tysdag 3. september kl. 15.30 – 17.00
  • Skaretun omsorgssenter onsdag 4. september kl. 15.30 – 17.00

Stemming heime:

Dersom du på grunn av sjukdom eller uførleik ikkje kan møte opp å røyste der det vert halde førehandsrøysting, kan du søkje valstyret om å få røyste heime.

Du kan ringe kommuna sitt sentralbord, tlf. 57 84 50 00, og avtale tid for heimestemming, eller sende skrifteleg søknad til:  Valstyret for nye Kinn kommune, Postboks 294, 6701 Måløy eller per e-post til post@vagsoy.kommune.no.

Søknadsfrist er torsdag 5. september.

Manntalet ligg til gjennomsyn på Servicetorget på Rådhuset.

Meir informasjon om valet finn du på heimesida til: