Dersom du ikkje har høve til å røyste på valdagen 09. september, kan du førehandsrøyste i den kommunen i landet som høver best for deg.

Førehandsrøystinga i noverande Flora kommune går føre seg på Informasjon og service, Markegata 51 frå 12. august til og med 06. september i opningstida 09.00 – 15.00.

Hugs legitimasjon!

Utvida opningstid for førehandsrøysting

Følgjande dagar har vi utvida opningstid for førehandsrøysting:

 • Laurdag 31. august 10.00 – 14.00
 • Torsdag 05. september 09.00 – 18.00

Røystebåt

I veke 36, torsdag 05. september, kjem røystebåten til øyane i Florø. Ruta ser slik ut (med atterhald om endringar):

 • Årebrot kai: 09.00 - 10.00
 • Barekstad: 10.15 - 11.15
 • Batalden: 11.30 - 12.30
 • Skorpa: 12.45 - 13.45
 • Rognaldsvåg: 14.00 - 15.00
 • Askrova: 15.15 - 16.15
 • Svanøy: 16.30 - 17.30

Ta med legitimasjon!

Røysting på institusjonar

 • Furuhaugane omsorgssenter, 02. september kl. 10.00 - 11.30.
 • Havrenesvegen 28 (omsorgsbustader), 02. september, 11.45 - 12.45.
 • Flora omsorgssenter, 02. september kl. 13.00 – 14.00.
 • Docen I og II, 03. september kl. 10.00  - 14.00.
 • Flora vidaregåande skule: 04. september10.00 – 14.00.

Ambulerande røystemottak

Dersom du på grunn av sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan møte opp og røyste der det vert halde førehandsrøysting, kan du søkje valstyret om å få røyste heime.

Då ringer du valstyret sin sekretær på telefon 57 75 62 09 eller sender skriftleg søknad til:

Flora kommune
Valstyret
Markegata 51
6900 Florø

Eller per e-post til postmottak@flora.kommune.no.

Søknaden må vere valstyret i hende innan torsdag 5. september.