Grendalagsmøte i Eikefjord på Allhuset, 05. juni - Kva er dine innspel til utvikling av Kinn kommune?

Kor: Eikefjord, Allhuset.
Tid: Tysdag 05. juni kl. 18:00 – 21:00.
 
Agenda
 • Informasjon om Kinn kommune og prosessen med etablering av den nye kommunen
 • Arbeid i grupper;
  ​​​​ 1. Kva forventar du at Kinn skal gjere for deg og ditt nærmiljø?
   2. Kva kan du og ditt nærmiljø gjere for utvikling av kommunen?
  ​ 3. Kva er viktig for å byggje eller skape «Kinn-identitet»?

Bymøte i Florø på Flora samfunnshus 29. mai - Kva er dine innspel til utvikling av Kinn kommune?

Kor: Flora samfunnshus, festsalen.
Tid: Tysdag 29. mai kl. 18:00 – 21:00.
 
Agenda
 • Informasjon om Kinn kommune og prosessen med etablering av den nye kommunen
 • Arbeid i grupper:
 1. Kva forventar du at Kinn skal gjere for deg og byen din?
 2. Kva kan du og din by gjere for utvikling av kommunen?
 3. Kva er viktig for å byggje eller skape «Kinn-identitet»?
Fellesnemnda har vedteke at det skal gjennomførast ein prosess for få på plass ein samfunnsplan for Kinn kommune. Første del av dette arbeidet vil vere å gjennomføre folkemøter i grendene i Kinn. Arbeidet med samfunnsplanen har ordførarane fått ansvar for, og begge er til stades på folkemøta.  
 
Samfunnsplanen er Kinn kommune sin overordna plan for kommunen og all anna planlegging ot utvikling i kommunen vil ta utgangspunkt i samfunnsdelen. I dette arbeidet ønskjer vi brei folkeleg involvering, og som ein start på arbeidet vil vi invitere grendene/byane til aktiv deltaking. Vi ønskjer innspel og kva folk meiner er viktig i sitt lokalmiljø og korleis vi skal gjere heile kommunen til ein god stad å leve og bu.

 


Bymøte i Måløy, Turnhallen 22. mai -  Kva er dine innspel til utvikling av Kinn kommune?

Kor: Turnhallen.
Tid: Tysdag 22. mai kl. 18:00 – 21:00.
 
Agenda
 • Informasjon om Kinn kommune og prosessen med etablering av den nye kommunen
 • Arbeid i grupper:
 1. Kva forventar du at Kinn skal gjere for deg og byen din?
 2. Kva kan du og din by gjere for utvikling av kommunen?
 3. Kva er viktig for å byggje eller skape «Kinn-identitet»?
Fellesnemnda har vedteke at det skal gjennomførast ein prosess for få på plass ein samfunnsplan for Kinn kommune. Første del av dette arbeidet vil vere å gjennomføre folkemøter i grendene i Kinn. Arbeidet med samfunnsplanen har ordførarane fått ansvar for, og begge er til stades på folkemøta.  
 
Samfunnsplanen er Kinn kommune sin overordna plan for kommunen og all anna planlegging ot utvikling i kommunen vil ta utgangspunkt i samfunnsdelen. I dette arbeidet ønskjer vi brei folkeleg involvering, og som ein start på arbeidet vil vi invitere grendene/byane til aktiv deltaking. Vi ønskjer innspel og kva folk meiner er viktig i sitt lokalmiljø og korleis vi skal gjere heile kommunen til ein god stad å leve og bu.

Folkemøte på Flora samfunnhus, Flora 02. mai - Kva er dine innspel til utvikling av Kinn kommune?

Kor: Flora samfunnshus.
Tid: Onsdag 02. mai, kl. 17:30 – 19:30.

Agenda
 • Informasjon om Kinn kommune og prosessen med etablering av den nye kommunen
 • Arbeid i grupper;
  ​​​​ 1. Kva forventar du at Kinn skal gjere for deg og ditt nærmiljø?
   2. Kva kan du og ditt nærmiljø gjere for utvikling av kommunen?

Folkemøte på Parken kulturhus, Raudeberg 19. april - Kva er dine innspel til utvikling av Kinn kommune?

Kor: Parken kulturhus, Raudeberg.
Tid: Torsdag 19. april kl. 19:00 – 21:30.

Agenda
 • Informasjon om Kinn kommune og prosessen med etablering av den nye kommunen
 • Arbeid i grupper;
  ​​​​ 1. Kva forventar du at Kinn skal gjere for deg og ditt nærmiljø?
   2. Kva kan du og ditt nærmiljø gjere for utvikling av kommunen?

Folkemøte i Deknepollen 16. april - Kva er dine innspel til utvikling av Kinn kommune? 

Kor: Samfunnshallen i Deknepollen.

Tid: Måndag 16. april kl. 18:00 – 21:00.

Agenda

 • Informasjon om Kinn kommune og prosessen med etablering av den nye kommunen
 • Arbeid i grupper;
  1. Kva forventar du at Kinn skal gjere for deg og ditt nærmiljø?
  2. Kva kan du og ditt nærmiljø gjere for utvikling av kommunen? 

Folkemøte i Florø måndag 22. januar 2018.

Stad: Flora samfunnshus, festsalen.
Når: Måndag 22. januar, frå kl. 19:00.

Som i Vågsøy den 09. januar kjem vi med førstehandsinformasjon om prosessane rundt etableringa av kommunen, og svare på spørsmål som du har. Vel møtt!


Folkemøte i Vågsøy tysdag 09. januar 2018.

Stad: Parken Kulturhus på Raudeberg.
Når: 09. januar 2018, frå kl. 19:00 - 21:00.

Vi kjem med førstehandsinformasjon om prosessane rundt etableringa av kommunen, og svare på spørsmål som du har. Vel møtt!