Vi held på med ein informasjonskampanje for å få ut mest mogleg informasjon om Kinn kommune. Kampanjen er retta mot innbyggarane, men all informasjonen er også viktig for deg som er tilsett. Du vil difor finne mykje informasjon her på vår heimeside, og blant anna på Facebook og Instagram. Ta gjerne ein kikk på menypunktet "Informasjon om Kinn" - der finn du mykje som vil vere relevant for deg.