Frå måndag 19. august vil båtrutetilbodet mellom Florø og Måløy bli styrka ved at to nye avgangar startar opp i vekedagane. Frå Florø kan du no måndag til fredag reise til Måløy kl. 08.30 med ankomst kl. 10.00 og frå Måløy reise til Florø kl. 10.20 med ankomst kl. 11.50. Dette er ei etterlengta styrking av tilbodet som vi er glade for å ha fått på plass.

Slik vil båtrutetilbodet sjå ut:

Rutetabell Florø Måløy.jpg

Sjå elles kringom.no for ruteplanlegging og fullstendige rutetabellar som inkluderer alle stopp mellom mellom Florø og Måløy.