Det er lagt til grunn sju tenesteprinsipp for utvikling av våre tenester:

  1. Nærleik til tenestene
  2. Førebygging og tidleg innsats
  3. Heilskap og samhandling
  4. God kvalitet
  5. Kompetanse
  6. Deltaking og brukarmedverknad
  7. 24/7 forvalting