Høyring: Lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Høyringsuttale til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.

Frist er 04.07.2019.

Tid: torsdag 4. april
http://www.kinn.kommune.no/hoeyring-lokal-...